Veel verbetering ten opzichte van de vaarroute via de Zuiderzee bracht het kanaal niet. De vele vlotbruggen zorgden voor oponthoud en de sluizen waren al snel te klein voor de steeds groter wordende zeeschepen. Vijftig jaar later liet men de schroom varen de duinenrij bij Velsen door te steken. De kortste verbinding met de zee, het Noordzeekanaal, werd in 1876 geopend.
Op dit schilderij van I. Steffens uit 1834 is de Willemsluis vanaf de noordkant afgebeeld en is in de achtergrond Amsterdam te zien. Meer informatie