Op 1 mei 1429 draagt de jonge priester Folkert in de Laurentiuskerk in Alkmaar zijn eerste plechtige mis op. Enkele jaren voor zijn roeping heeft hij tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten een aantal burgers uit Hoorn gedood. Hij verzwijgt zijn ´oorlogsverleden´en ontvangt zijn priesterwijding zonder vergeving gevraagd te hebben voor zijn zonden. Een zenuwachtige Folkert laat op zijn eerste werkdag een deel van de geconsacreerde witte wijn op zijn kazuifel vallen. De witte wijn kleurt bloedrood; het bloed van Christus. Na de mis snijdt een beschaamde Folkert het bebloede stukje uit zijn bovenkleed en verbrandt het. Als men het gewaad wil herstellen, komen er bij de uitgesneden plek pardoes nog drie druppeltjes op. Ook dit stukje wordt uitgesneden maar anders dan het eerste fragmentje, wordt het kostbare bloed veilig weggeborgen.

In 1430 raakt een schip bij Vlissingen door ijsgang in nood. Er verschijnt een engel, die de schipper het bewaarde fragmentje van het kazuifel toont. De vaart kan alleen dan behouden zijn als de schipper en zijn matrozen het Heilig Bloed van Alkmaar de nodige eer bewijzen. De schipper wordt bovendien gevraagd de geestelijkheid van Alkmaar in kennis te stellen van het kostbare lapje. Een aanbod waar dankbaar gehoor aan wordt gegeven.

De bisschop van Utrecht wordt verwittigd. Hij staat de vrome Alkmaarders een jaarlijkse ‘opten meyendach’ te houden processie toe. Vrijwel direct dienen de eerste pelgrims zich aan. Het Heilig Bloedreliek wordt geborgen in een houten, met zilver overtrokken reliekhouder in de vorm van de reddende engel en vormt het middelpunt van de devotie.

De stroom pelgrims trekt verder aan. In 1501 gaan de deuren van de kerk open. De processie die tot dan toe binnen de muren van de kerk werd gehouden, verandert in een jaarlijkse ommegang door de stad. De processie wordt naar alle waarschijnlijkheid in mei van het jaar 1572 voor het laatst gelopen; kort daarna valt Alkmaar in protestantse handen.

Het blijft lang stil in kerkelijk Alkmaar. Als de katholieken in het midden van de 19de eeuw hun geloof weer openlijk mogen belijden leeft de verering opnieuw op. Elk jaar rond 1 mei wordt het Allerheiligst Miraculeus Bloed weer als vanouds door de straten van Alkmaar gedragen.

----------------------

Zondag 4 mei a.s. vertrekt de processie om 11.30 uur vanaf de Grote Kerk naar de Laurentiuskerk. Voor meer informatie: www.matthiaslaurentius.nl.