Het signatuur van Jacob bestaat uit een I, een omgekeerde W, een V en een A. Zo op het eerste gezicht lijkt er geen verband tussen de letters te zijn. Maar wanneer we ons beseffen dat Jacob oorspronkelijk War met zijn achternaam heette (de achternaam ‘Van Oostsanen’ kreeg hij pas later, omdat hij uit Oostsanen kwam), dan krijgen de letters ineens betekenis. Van Oostsanen werd namelijk Iacob War van Amsterdam genoemd: I(acob) W(ar) v(an) A(msterdam).

Vanaf 1507 gebruikte Jacob dit signatuur voor zijn werken. Voornamelijk zijn prenten werden ermee gesigneerd, maar ook enkele schilderijen. Met het signeren van zijn werken trad hij in de traditie van beroemde prentmakers als Albrecht Dürer en Lucas van Leyden.

Maar het signatuur werd niet alleen door Jacob gebruikt. Ook zijn broer Cornelis Buys en zijn zoon Dirck Jacobsz gebruikten het signatuur, maar dan met hun eigen initialen. Het merkteken werd destijds misschien wel gezien als hét logo van de ‘firma War’. In die zin was het dus een echt familie-huismerk.

Benieuwd naar het signatuur? Ontdek Jacobs monogram op zijn kunstwerken zelf tijdens de tentoonstelling!