Het Schilder-boeck werd geschreven door de in Haarlem werkzame schilder en schrijver Karel van Mander (1548-1606). Hij verzamelde levensbeschrijvingen van Nederlandse, Vlaamse en Duitse schilders vanaf de gebroeders Van Eyck (begin vijftiende eeuw) tot zijn eigen tijd. De meeste beschrijvingen had hij uit de eerste hand, waardoor zijn publicatie over het algemeen als een betrouwbare informatiebron wordt beschouwd.

Ook de levensbeschrijving Jacob Cornelisz is opgenomen in Van Manders Schilder-boeck. Van Mander was onder de indruk van Jacobs kwaliteiten, zoals hij schreef:
Geen cleen oorsaec en heeft het seer toenemende Amsterdam, hem hooghlijck te roemen in onse Schilder-const, te hebben ghehadt in heel vroeghen tijdt, een soo uytnemenden inwoonder oft Borgher, en groot Meester, in te handelen den Pinceel, als daer is gheweest den roem verdienenden vermaerden Iacob Cornelisz. van Oostsanen in Water-landt […].

Meer lezen over Van Manders levensbeschrijving van Jacob Cornelisz? De volledige tekst van Het Schilder-boeck, met facsimile van de eerste druk uit 1604, is hier te vinden.