Mede door zijn huwelijk met Aeghje lag ook voor Pieter een politieke carrière weggelegd; de posities in het stadhuis werden vaak in familieverband doorgespeeld. Vanaf 1626 - na het overlijden van zijn schoonvader - nam Pieter plaats in de raad; tussen 1635 en 1649 was hij acht keer burgemeester. In 1638 had hij samen met de drie andere regerende burgemeesters in dat jaar de eervolle taak om de Franse koningin-moeder Maria de’ Medici te verwelkomen in de stad. Binnen twee generaties had de familie Hasselaer zich opgewerkt van relatieve buitenstaanders tot een plek centraal binnen de macht.

Goed gekozen huwelijken hadden de Hasselaers geholpen om tot de machtigste families te gaan behoren. Tegelijkertijd stelden ze zich voor als familie waarvan je op aan kon. Dat deden ze door de heldhaftige daden van de familie tijdens het beleg van Haarlem actief te benadrukken. De broer van Aeghje was de beroemde dichter en geschiedschrijver Pieter Cornelisz Hooft. In zijn Nederlandsche Historien, en al eerder in een gedicht bij het overlijden van Pieter Dircksz Hasselaer, vertelt hij met graagte hoe Pieter Dircksz en diens tante Kenau Simonsdr Hasselaer zich tijdens het Beleg van Haarlem dapper verweerden tegen de Spanjaarden. Los van de vraag hoe waarheidsgetrouw die heldenverhalen waren, speelden ze een rol als familiepropaganda. Het is dan ook geheel niet verwonderlijk dat juist zwager P.C. Hooft deze verhalen een belangrijke rol laten spelen in zijn vaderlandse geschiedenis.

Pieter en Aeghje zijn nu nog te zien in het museum, in Amsterdam DNA, waar ze een wand delen met een groep portretten van andere belangrijke Amsterdammers uit de Gouden Eeuw. In november verhuizen ze naar de Hermitage aan de Amstel, waar ze deel zullen uitmaken van Hollanders van de Gouden Eeuw, een tentoonstelling rond de schuttersstukken en regentenstukken van de stad Amsterdam, waarin het collectieve burgerschap centraal staat. De Hasselaers laten zien dat de eigen familie op zichzelf al een belangrijk collectief was om hogerop te komen.

Deze blog is tevens de nieuwste bijdrage voor de rubriek Hebben en Houwen van het Amsterdam Museum in stadsblad De Echo.Het dubbelportret is nog tot eind oktober 2014 te zien in het Amsterdam Museum en in de Hermitage Amsterdam vanaf eind van dit jaar.

Klik hier voor het portret van Pieter Pietersz Hasselaer in de Collectie Online.
Klik hier voor het portret van Aeghje Hooft in de Collectie Online.