Disclaimer:
Het Amsterdam Museum heeft geprobeerd contact op te nemen met alle rechthebbenden van de gereproduceerde video. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken willen maken, kunnen zij contact opnemen met het Amsterdam Museum via webredactie@amsterdammuseum.nl.