Medio jaren zestig brachten happenaars, provo's, nozems, paradijsvogels en andere excentriekelingen iedereen op de hoogte van de komst van Klaas. Als 'taggers' avant la lettre tekenden ze overal in de stad het teken het Magisch Centrum Amsterdam. Ze lieten het vergezeld gaan van de boodschap 'Klaas komt (echt)' of 'Kom Klaas'.