De Burgerwezen waren tot 1919 verplicht een kostuum te dragen. Deze kleding is verschillende keren onderwerp van discussie geweest: onder andere Lodewijk Napoleon en de sprookjesschrijver Hans Christian Andersen vonden het maar niks. Tijdens de regeertijd van Lodewijk Napoleon is de kleding ook daadwerkelijk aangepast, maar nadat hij weer uit Nederland was verdwenen is de traditionele kleding heringevoerd. Lees hier meer over het wezenkostuum.