Monarchie en anarchie gaan niet samen, zeker niet als de kroonprinses met een Duitser trouwt. Provo keert zich tegen het huwelijk van Beatrix en Claus. Provo maakt pamfletten en organiseert op de huwelijksdag, 10 maart 1966, demonstraties. De witte rookbom in de Raadhuisstraat bezorgt Provo veel publiciteit, ook in het buitenland.