Henk (Hendricus J.H.) van Bommel, Penning t.g.v. 700-jarig bestaan van Amsterdam (brons), voor- en keerzijde, 1975

Henk (Hendricus J.H.) van Bommel, Penning t.g.v. 700-jarig bestaan van Amsterdam (brons), voor- en keerzijde, 1975

Amsterdam 700-verzameling

Deze penning maakt deel uit van een verzameling van de bijna driehonderd objecten in de collectie van het Amsterdam Museum, die te maken hebben met de viering van Amsterdam 700. Eén deel van deze verzameling is in het jubileumjaar door het museum gericht bijeengebracht. Een ander deel kwam in 2010 terecht bij het museum door de overdracht van spullen door ‘het stadhuis’; hierbij gaat het vooral om een bonte verzameling relatiegeschenken, die Amsterdam in ontvangst mocht nemen ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan.

Van deze herdenkingspenning (diameter 5 cm.) bevinden zich drie exemplaren in onze museumcollectie: een bronzen en een zilveren exemplaar, die in 1975 werden aangekocht voor resp. ƒ 22,50 en ƒ 135,00. Het exemplaar met de drie gaatjes (plus een zakje met drie schroefjes) kwam van stadhuis; is dit exemplaar toentertijd mogelijk opgeschroefd in een promotiestand van Amsterdam 700?

Oud en nieuw verbonden

De penning is ontworpen door Henk van Bommel (*1938) van de Koninklijke Begeer B.V., ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst. Een toelichting bij het ontwerp van deze penning  is te vinden in het boek van Koninklijke Begeer: ‘‘Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975" (deel VI), beschreven door Jhr. Ir. A.C. Von Weiler. (Vz. Is voorzijde en Kz. is keerzijde)

“Vz. Een blik op oud-Amsterdam, zoals dit in wereld bekend is: een grachtengezicht met brug en twee oude gevels. Kz. Een symbolische visie op modern Amsterdam met flatgebouwen, vliegtuig en hijskraam (nieuwbouw). De ruimte onder de brug op de voorzijde is ajour (opengewerkt -red.) en staat in verbinding met de keerzijde, waarmee wordt aangeduid dat het oude weliswaar in het nieuwe overgaat, doch dat wat waardevol is behouden blijft. Een klein deel van de rand is niet rond doch volgt de daklijn van de beide oude gevels aan de voorzijde en de drie Andrieskruizen van het Amsterdams stadswapen aan de keerzijde.”

Henk (Hendricus J.H.) van Bommel, Penning t.g.v. 700-jarig bestaan van Amsterdam (brons), voorzijde, 1975 (voorzien van bevestigingsgaten)

Henk (Hendricus J.H.) van Bommel, Penning t.g.v. 700-jarig bestaan van Amsterdam (brons), voorzijde, 1975 (voorzien van bevestigingsgaten)

Over de ontwerper

Henk van Bommel werkte bij Begeer als modelleur van 1963 tot 1999, waarvan sinds 1980 als hoofd van de ontwerpafdeling. Naast penningen en gelegenheidsmunten was dit bedrijf gespecialiseerd in edelmetalen voorwerpen, zoals trofeeën, schalen, gedenkplaten, ambtsketens en bestek.

Maar het ontwerpen van penningen nam in het werk van Van Bommel een speciale plaats in, dat hij ook als hobby in zijn vrije tijd beoefende. Bij Begeer ontwierp hij alleen al over de periode tot en met 1975, het jaar van de Amsterdam 700-penning, liefst 120 penningen. Het merendeel hiervan betrof eveneens penningen in opdracht van overheden of andere bestuurlijke lichamen. Met dit aantal was hij in die periode koploper binnen dit bedrijf en samen met zijn afdelingshoofd (tot 1980) en vriend  Willem Vis (1936-2007), was hij belangrijk voor de reputatie van Begeer als hoogstaand ambachtelijk.

Herinneringen aan de Amsterdam 700-penning

Terug naar de Amsterdam 700-penning. In welke oplage deze is geproduceerd en aan hoeveel personen deze werd uitgereikt, hebben we nog niet kunnen achterhalen. We houden ons aanbevolen voor herinneringen van mensen, die in 1975 deze penning hebben ontvangen.

Henk (Hendricus J.H.) van Bommel, Penning t.g.v. 700-jarig bestaan van Amsterdam (zilver),  voor- en keerzijde, 1975

Henk (Hendricus J.H.) van Bommel, Penning t.g.v. 700-jarig bestaan van Amsterdam (zilver), voor- en keerzijde, 1975

Bij deze blog is mede gebruik gemaakt van het artikel ‘Kennismaking met Henk van Bommel’ van Lucie Nijland in De Beeldenaar, 2008-2.

De verjaardag van Amsterdam wordt o.a. gevierd in het Stadsarchief en in het Amsterdam Museum.