amsterdam museum
 

Projectinformatie

Pilotfase 2015-2016

Tijdens de pilotfase van de nieuwe vaste opstelling werd gezocht naar nieuwe vormen van research en presenteren. De vragen 'wat speelt er in de stad' en 'hoe kunnen we optimaal aansluiten bij ons publiek' stonden hierin centraal.