De Dynamische Stad. Fragment uit de presentatie 'De Dynamische stad - Researchfase' door vormgevingsbureau DeVrijerVanDongen. De volledige presentatie is hieronder te downloaden.

De Dynamische Stad. Fragment uit de presentatie 'De Dynamische stad - Researchfase' door vormgevingsbureau DeVrijerVanDongen. De volledige presentatie is hieronder te downloaden.

Het nieuwe stadsmuseum

Stadsmusea maken een belangrijke transitie door. Ze veranderen van naar binnen gerichte instituten naar open podia. Er wordt een eigentijds verhaal verteld dat laagdrempelig, inclusief en relevant is voor een divers publiek. Het verleden, heden en de toekomst van de stad spelen hierbij een belangrijke rol. In de vernieuwde vaste opstelling wil het Amsterdam Museum laten zien dat zij meegaat in deze verandering.

Het verleden, heden en de toekomst van de stad Amsterdam is een hele grote periode met een brede variëteit aan onderwerpen. Het is dan ook een uitdaging om in de herinrichting geen fragmentarische opstelling, gesloten of een ‘van-tot’- tentoonstelling maken, maar een toegankelijke, doorgaande en samenhangende presentatie. Overdrachtsmiddelen van musea zijn sterk aan verandering onderhevig. Niet alleen de fysieke presentatie, maar ook de website vormt het podium. Door gebruik van multimedia zijn er volop mogelijkheden om onze online activiteiten te integreren in het museum en andersom.

Online platform

Door met digitale middelen te werken betrekken we bezoekers bij het verhaal van Amsterdam. Voor dit traject wordt een overkoepelende website gebouwd: 'Groeistad’, in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie, Stadsarchief Amsterdam en Architectuurcentrum Amsterdam. Ook wordt ‘Het Hart’ verder uitgebreid waardoor volwassenen persoonlijke toevoegingen kunnen doen over hun eigen buurt/gemeenschap. Een bezoek aan de website en het museum versterken elkaar, maar zijn niet van elkaar afhankelijk.

Actief in het museum

De bezoekers denken in het museum op een actieve manier na over hun stad. Objecten, meningen, vaardigheden, tradities of korte verhalen worden aangeboden in een rijke museale opstelling. Bij alle onderdelen worden bezoekers gevraagd mee te denken of actief met een onderwerp aan de slag te gaan.

De losse onderwerpen die worden ingebracht worden gekoppeld aan grotere onderwerpen. Lokale onderwerpen aan globale onderwerpen. Actuele thema’s worden in het museum verbonden aan voorbeelden uit het verleden. Zo ontstaat een verrassende combinatie van gebeurtenissen, personen of plekken die door de tijd terug keren. Het zijn dilemma’s die herkenbaar zijn in grote steden van nu. Bezoekers worden gevraagd kritisch na te denken en stelling te nemen.

Thema's

De eerste verkenning voor thema's in de nieuwe vaste opstelling komt voort uit de gesprekken met twaalf ‘stadsmakers’: personen die invloed hebben (of hebben gehad) op het sociale weefsel van de stad. Vervolgens worden deze thema’s getoetst en verder verfijnd in de proefopstelling in het museum (voorjaar 2016).

Perspectief en keerzijde

Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Geschiedenis is niet statisch, iedere tijd en cultuur heeft zijn eigen visie op geschiedenis. Er is niet één geschiedenis, niet één werkelijkheid. Afhankelijk van de tijd en de historici spelen andere gebeurtenissen, ontwikkelingen en hoofdrolspelers een hoofdrol. Daarom zal de nieuwe opstelling worden gemaakt met behulp van zoveel mogelijk perspectieven zodat een meerstemmig verhaal ontstaat.

De belangrijkste presentaties over de ontwikkeling van het tentoonstellingsconcept voor de nieuwe vaste opstelling zijn hieronder te downloaden.