Rondleiding in het kader van onderwijsproject MuseumKlas: spelletjes van vroeger en nu. Foto Amsterdam Museum, Henk Rougoor.

Rondleiding in het kader van onderwijsproject MuseumKlas: spelletjes van vroeger en nu. Foto Amsterdam Museum, Henk Rougoor.

In de nieuwe proefopstelling, die uit een Stadslaboratorium en een thematisch gedeelte zal bestaan, testen we verschillende begeleidingsvormen. Een professioneel team begeleidt de pilotgroepen; onder andere debatleraren, filosofen, toneelspelers en kunstenaars werken mee aan ons project. Leerlingen gaan op nieuwe en interactieve manieren aan de slag met het verhaal van Amsterdam.

In de proefopstelling gaan leerlingen met elkaar in gesprek, onderzoeken zij de stad, creëren zij de stad en denken zij na over stedelijke problematiek. In het onderdeel ‘Brutale Stad’ bespreken leerlingen bijvoorbeeld of graffiti en het wildplakken van stickers moet kunnen of juist niet, bij ‘Vrije Stad’ filosoferen zij over uitspraken van Spinoza en bij ‘Innovatieve Stad’ verzinnen zij oplossingen voor stedelijke problemen. Bij het thema ‘Wonen’ vormen leerlingen een mening over wooneisen in de stad van nu en brengen drama en beweging het verhaal van de stad tot leven.

Links: Bunny Brigade en Wojo, Schuttingplaat met stickers, 2015. Amsterdam Museum, 1584. Rechts: Nicolas Dings, Voorstudie beeld Spinoza, 2008. Amsterdam Museum, 141.1/2.

Links: Bunny Brigade en Wojo, Schuttingplaat met stickers, 2015. Amsterdam Museum, 1584. Rechts: Nicolas Dings, Voorstudie beeld Spinoza, 2008. Amsterdam Museum, 141.1/2.

Na afloop van de testperiode hopen we conclusies te kunnen trekken over wat werkt en wat niet, en wat we in de toekomst meenemen bij de ontwikkeling van de nieuwe vaste opstelling.