#0518today

Eigenlijk zou deze blog #0518today moeten heten. Want de gebeurtenis die we vandaag onder de loep nemen speelde zich helemaal niet af in Amsterdam, maar in een kerk in Sint Annaparochie. Op 22 juni 1634 trouwde Rembrandt daar met Saskia van Uylenburgh. De in Leiden geboren schilder werkte al wel een paar jaar in Amsterdam, onder de vleugels van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh. Saskia was Hendricks nicht. De bruid groeide op in Het Bildt, het gebied rond Sint Annaparochie; de reden waarom het huwelijk daar plaatsvond.

Rembrandt, Kopstudies van Saskia en anderen, 1636 Amsterdam Museum, inv. nr. A 11141

Rembrandt, Kopstudies van Saskia en anderen, 1636 Amsterdam Museum, inv. nr. A 11141

Portret van Saskia

Een jaar eerder was het stel verloofd en tekende Rembrandt zijn aanstaande bruid. Onder de tekening schreef hij: “dit is naer mijn huysvrou geconterfeyt so sy 21 jaer oudt was den derden dach als wij getroudt waeren den 8 Junijus 1633” [Dit is een portret van mijn vrouw, toen ze 21 jaar oud was, op de derde dag dat we getrouwd waren, 8 juni 1633]. Ze trouwden pas ruim een jaar later, dus we gaan er van uit dat Rembrandt hier "verloofd" bedoelde. De wat feitelijke tekst contrasteert prettig met de vriendelijke blik en glimlach die om de mond van Saskia speelt terwijl ze haar aanstaande man aankijkt, die haar aan het tekenen is.

Ondertrouwakte Rembrandt en Saskia, 10 juni 1634 Stadsarchief Amsterdam

Ondertrouwakte Rembrandt en Saskia, 10 juni 1634 Stadsarchief Amsterdam

Ondertrouw in Amsterdam

Op 10 juni 1634 ging het paar in ondertrouw in Amsterdam en in de weken erna zullen ze naar Friesland zijn vertrokken om daar te trouwen. Na het huwelijk ging het echtpaar in Amsterdam wonen, eerst op de Nieuwe Doelenstraat, later op de Sint Anthoniesbreestraat, waar nu Museum het Rembrandthuis gevestigd is.

Het paar kreeg vier kinderen, waarvan er drie kort na de geboorte weer overleden. Alleen het vierde kind, Titus, bereikte de volwassen leeftijd. In 1642 overleed Saskia, terwijl Titus nog geen jaar oud was. Op 19 juni, bijna acht jaar na haar huwelijk werd ze begraven in de Oude Kerk.