Mijn naam is Jurenne Hooi.

Mijn rolmodellen zijn mijn ouders. Mijn vader, hij heeft het fundament gelegd voor zijn kinderen om kennis te vergaren en integer te handelen. Mijn moeder, die me haar standvastigheid, strijdvaardigheid en humor meegaf. Ik ben een product van hun arbeid.

In het volgende audiofragment zingt mijn moeder twee slavenliedjes.

 

English

My name is Jurenne Hooi.

My role models are my parents. My father, for he layed the foundation for his children to acquire knowledge and act with integrity. My mother, who gave me her perseverance, fighting spirit and humor. I am a product of their labour.

In the following audio fragment, my mother sings two slave songs.