Mijn naam is Talitha Keerveld. 'Dobru' dubbel R Robin Raveles, is voor mij een rolmodel, die met zijn woorden als schrijver zijn gedachten, mij bewust maakt, wie ik ben.

Hij neemt mij mee als mens naar mijn bewustwording, maar bovenal ook naar de Almachtige Schepper die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij was een dichter om dichterbij mij als mens te zijn. Bij mijn land mijn haar mijn huid en mijn eigen taal. Dobru was voor mij een socialist en ook een activist. Een mens, een volk, Wan Pipel.

 

English 

My name is Talitha Keerveld. 'Dobru' double R Robin Ravales, is a rolemodel to me. With his words as a writer, he makes me aware of who I am.

As a person, he makes me reflect on my becoming, but most of all he makes me aware of our Almighty Creator, who created heaven and earth.

He was a poet who stood close to people like me. Close to my country, my hair, my skin and my language. To me Dobru was a socialist and a activist. One human, one nation, wan pipel.