Het Amsterdam Museum heeft sinds de jaren zeventig een deel van de historische collectie in opslag gehad in het Koelgebouw op het terrein van de Centrale Markt, tegenwoordig Food Center Amsterdam genoemd. Dit bedrijventerrein ten noorden van de Jan van Galenstraat functioneert sinds de jaren dertig van de afgelopen eeuw als marktplaats voor de groothandel van groente, fruit en vlees; deze en andere levensmiddelen worden van hier uit gedistribueerd over de stad.
De Centrale Markthal is nog altijd hét imposante en architectonische hart van het terrein, tussen 1924 en 1934 gebouwd naar ontwerp van architect Nicolaas Lansdorp. Vermoedelijk ontwierp hij ook het koelgebouw dat in 1935 achter de Markthal verrees. Jarenlang is er sprake van geweest dat de hal zou worden afgebroken, maar in 2007 heeft de Centrale Markthal vanwege ondermeer de cultuurhistorische en architectonische waarden de status van rijksmonument gekregen.

Of de Koelcel ook gered wordt van de slopershamer is vooralsnog onzeker. Wij als museummedewerkers zijn blij dat we het pand verlaten, omdat het in de loop van de tijd absoluut niet meer voldeed als opslagplaats van (kunst)historische voorwerpen. Gelukkig hebben we het schilderijtje van Jan Ouwersloot, die het complex vermoedelijk vereeuwigde kort na voltooiing; Markthal en Koelcel staan als een kathedraal in een leeg Amsterdam-West.
Voor een prachtige beschrijving van het terrein wil ik verwijzen naar het artikel De buik van Amsterdam van Max Arian uit 1997. En hier volgt de link naar de gemeentelijke notitie over de monumentenstatus van de Centrale Markt.

Kijk hier voor meer informatie over dit object