Reacties

Jet de Waard

Reactie op: Thea Wickel, Amsterdamse…

Nieuwe Namen

Hallo,

 

Heel indrukwekkend en interessant om de verhalen te kunnen lezen.

Wat een Moedige en Sterke vrouw Thea Wickel en zoveel betekenend voor zoveel Transgender vrouwen.

Ik mag haar leren kennen op de plek waar zij nu woont.

Jet de Waard

Maarten Jansen, registrator collectie
Maarten Jansen

Reactie op: #020today: Académie de Billard

RE: BILJARTEN IS EEN KUNST. EEN CULTUURGESCHIEDENIS

Geachte heer Van Lingen,

Dank u. Ik heb met veel plezier kennis genomen van uw bijzonder informatieve website, waar o.a. verwezen wordt naar veelzeggende woorden van de schilder over het schilderij in een interview in De Sumatrapost van maart 1932. Ook uw opmerking over het kleinere soort biljarttafel dat volgens u moet zijn opgesteld in 1907 is interessant.

N.B. (n.a.v. uw verhaal over de biljartscène uit Godard's rolprent 'Vivre sa vie') Gisteravond zag ik toevallig de film 'Le Cercle Rouge' van Jean-Pierre Melville in de bioscoop, waar ook een prachtige biljartscene in voorkomt. Ook op youtube te vinden!

Met vriendelijke groet,

Maarten Jansen

Frans Rodenburg

Reactie op: De Luyken Verzameling

Reconstructie eendenkooi van Ruigoord

Geachte mevrouw van Hasselt, beste Laura,

Onderstaand bericht voor u ter informatie.

Met vriendelijke groet,
Frans Rodenburg

 

Van: Frans Rodenburg <fransrodenburg01@gmail.com>
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 07:04
Aan: communicatie@amsterdammuseum.nl
Onderwerp: Verzoek voor inzage document

Geachte mevrouw Kiers,

Graag wil ik u voor het volgende uw aandacht vragen.

In opdracht van de organisatie Port of Amsterdam reconstrueert Stichting Het Eiland het landschap van de eendenkooi van Ruigoord.

Belangrijke informatie voor deze reconstructie is voor ons te vinden in afbeeldingen en geschriften in uw depot.

Het betreft hier het document/boek ‘de Byekorf des Gemoeds’ door Jan Luyken (1649-1712), tekstdichter en graveur te Amsterdam.

Graag wil ik met u een afspraak maken voor een bezoek aan uw vestiging om dit originele werk van Jan Luyken te kunnen bestuderen.

Ik verneem graag van u wanneer dit mogelijk is.

Met vriendelijke groet,


Frans Rodenburg

Stichting Het Eiland

voor meer informatie zie www.eendenkooivanruigoord.nl

Reactie op: Verhalen delen

Superfijne samenwerking met Amsterdam Museum maakte training tot succes!

Wat een prima en fijn leesbaar verslag is dit van twee enorm tot nadenken stemmende trainingsweken.

Dank Annemarie de Wildt en Mirjam Sneeuwloper van het Amsterdam Museum voor jullie essentiële, non-conformistische en volstrekt open houding als opdrachtgevers voor deze groep internationale trainees. Zonder deze constructieve en betrokken houding was de training echt veel minder goed mogelijk geweest. Fijn! 

Hester lenstra

Reactie op: Eenhoorns #Unicorn

Lieve eenhoornvorser

mooi verhaal en goeie lange lijn naar nu. 

Mijn vriend heeft een echte eenhoornhoorn. (narwal vis)

zn vader had m al toen wij nog kinderen waren. 

Nu ontkent hij. Hij is tegenwoordig 'realist'

Eddi Hägele

Reactie op: #020today: Tulpengekte op de…

Tulpen weggepleurd!

slim of Zonde als je van je Tulpen afwil 

ik woon bij de Dam en maak de laatste 

jaren mee dat ik na de Tulpen dag over al op straat weggegooide Tulpen van toeristen terug vind!.Echt tassen vol!!!

Wedden dat 65% weggeflikkert wordt!!

ed.

Nelleke Reijs

Reactie op: Maximiliaan van Oostenrijk

het onwel zijn van Maximiliaan

1482, het jaar waarin Maximiliaan onwel werd in Den Haag, is hetzelfde jaar als waarin zijn vrouw Maria overleed ten gevolge van een ongelukkige val met haar paard (maart 1482).

In 1481 had Maximiliaan 's-Hertogenbosch bezocht en tijdens zijn bezoek heeft hij bij een, voor zover ik weet, onbekende vrouw een kind verwekt, Barbara Disquis. Zij werd geboren in 1482.

Zou het kunnen dat het onwel zijn van Maximiliaan te maken heeft met deze gebeurtenissen? Heeft hij misschien in Den Haag het nieuws over deze dochter gekregen; heeft hij misschien wroeging gekregen?

Och, wat zou het interessant zijn als hier iets over geschreven zou zijn in een dagboek, kroniek o.i.d.