Woensdag 4 april 2012 zal koningin Beatrix de opening verrichten van het EYE, het nieuwe gebouw van het Amsterdamse filmmuseum aan het IJ. Wij vragen ons af in hoeverre de planologen zich bewust zijn geweest van de sinistere geschiedenis van de locatie. Dankzij onderzoek van Paul Vonk weten we vrij nauwkeurig dat vlak naast de plek van het nieuwe gebouw, vanaf het jaar 1409, bijna vier eeuwen lang het beruchte ‘Galgeveld’ heeft gelegen. In het krantje bij de opening brengt de architect dit historische gegeven wel ter sprake. Nu maar hopen dat het er niet gaat spoken!