Achtergrond

Dit schilderij stelt de Geboorte van Christus voor. In het midden van de voorstelling ligt het Christuskind in een stenen kribbe. Aan weerszijden knielen Maria en Jozef. Overal verschijnen musicerende engeltjes. Uiterst rechts op de voorgrond is Margriet Boelen afgebeeld, de schenkster van het schilderij, met tegenover Margriet haar broer Vechter. De twee fi guren in het midden naast het Christuskind stellen hun ouders voor, die al vijftig jaar voordat het schilderij vervaardigd werd overleden waren.

De schenkster van dit werk is een vrouw, wat in die tijd vrij uitzonderlijk was. Ook bijzonder is het havengezicht met schepen en scheepswerven op de achtergrond. Niet alleen is dit het eerste havengezicht in de Noord-Nederlandse schilderkunst, maar ook is een havengezicht als achtergrond zeer ongebruikelijk bij de geboorte van Christus. Bethlehem was immers geen havenstad. Het klooster waaraan dit werk geschonken werd,
heette echter St. Andreas ter Heilige Haven van Redding. De verwijzing naar de naam speelde kennelijk een belangrijkere rol dan de historische juistheid.

Bijzonder aan dit schilderij is dat het Museo Capodimonte het stuk nog nooit heeft uit geleend.