Met zijn grote verteltalent wist Jacob rijke burgers, hoge geestelijken en gewone pelgrims bij de Bijbelverhalen te betrekken. Voor alle groepen vervaardigde hij werken met een religieus karakter. Dit varieerde van schilderijen en prenten, tot prachtige gewelfschilderingen in kerken, zoals in Alkmaar. Getuige de ingewikkelde beeldtaal die enkele van zijn werken kenmerkte, beschikte Jacob over een uitgebreide Bijbelkennis en was hij een intellectuele inwoner van een gelovige stad.