Zo ontwikkelde zoon Dirck Jacobsz zich tot de eerste portretschilder van Amsterdam en werd kleinzoon Cornelis Anthonisz een succesvolle prentkunstenaar. Zijn ‘Vogelvlucht’ is de oudst bekende plattegrond van Amsterdam. Ook Cornelis Buys I, Jacobs broer, en diens zoon Cornelis Buys II, waren gewaardeerde kunstenaars. Ze gebruikten dezelfde signatuur als Jacob maar dan met hun eigen initialen.