In een korte tijd bouwde Jacob een grote reputatie op. Om de waarde van zijn werk te laten stijgen, voorzag hij zijn werken van een eigen handtekening. Hiermee kon hij de kwaliteit van zijn werken waarborgen én zich onderscheiden van andere schilders. Door dit soort slimme verkooptechnieken zou Jacob vandaag de dag vast en zeker te boek staan als een zeer succesvol marketingman.