Jacobs veelzijdigheid heeft er mede aan bijgedragen dat zijn werken na 500 jaar nog in talloze collecties wereldwijd te bewonderen zijn. Deze werken variëren van losse prenten tot altaarstukken en van vrome schilderijen tot illustraties in gedrukte boeken. Gezien de verspreiding van zijn werken over de wereld, is het des te specialer dat een groot deel van zijn oeuvre voor even weer in Nederland te zien is in Alkmaar en Amsterdam.