Het nieuwe bestuur besloot kort na hun installatie in 1732 om ‘te doen schilderen elk ten koste van zijn eigen beurtse [beurs], zonder het gild te belasten, en om ’t schilderije aan den gilde te schenken, een stuk schilderije, waarin opgemelde overlieden, ter gedachtenisse van hunne aanstelling tot Reformatie van dit gild zulle worden geportraitteerd door de eersame Mr. Quinkhard, schilder’. Op 15 september 1732 werd het schilderij aan het gilde gepresenteerd en in de gildekamer opgehangen. De overlieden betaalden Quinkhard 100 gulden per persoon. Meer informatie