Jacob Cornelisz. van Oostsanen wordt door kunsthistorici beschouwd als een van de grote Nederlandse meesters uit deze periode. Toch genieten zijn prachtige schilderijen en talrijke houtsneden onder het grote publiek nog maar weinig bekendheid. Om te zorgen dat Jacob Cornelisz. en zijn werk de aandacht krijgen die ze verdienen, hebben Egbert en Barbara van Wijk in 2000 de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen opgericht.