De vrouw des huizes vormt het middelpunt van de familiegroep. Gekleed in wit satijn kijkt ze in de richting van een venster dat zich links buiten beeld bevindt maar wordt weerspiegeld in de kaarsenkroon. Haar echtgenoot zit aan haar zijde. Over de tafel achter hem is een kostbaar Smyrna-tapijt gedrapeerd. De hond aan zijn voeten kijkt even op omdat de dochters Machtelina (1660-1701) en de kleine Elisabeth (1667-1672) juist binnenkomen. Zij worden geïntroduceerd door zoon Balthasar (1658-1714), die pal achter zijn moeder staat. De drie kinderen zijn eveneens rijk en modieus gekleed. Deze familiegroep kan gerust worden geïnterpreteerd als een lofzang op het vruchtbare huwelijk van de echtelieden.

Het weergegeven vertrek ademt een paleisachtige grandeur, die tevergeefs aan de Warmoesstraat zal worden gezocht. Gezien de doorkijk naar een parkaanleg lijkt De Hooch te willen suggereren dat de familie zich in het vertrek van een buitenplaats bevindt. Waarschijnlijk betreft het dan ook een fictief interieur, waarvan de zorgvuldig gekozen elementen bijdragen tot de gewenste status van de familie. De kaarsenkroon, de marmeren vloer en de pilasters tegen de achterwand duiden op een hoge levensstandaard; de vorm van classicistische schouw lijkt te zijn overgenomen uit het destijds pas voltooide Amsterdamse stadhuis op de Dam. Tegen de schouw zijn de familiewapens aangebracht. Klassieke sculpturen op de schouw en schilderingen met verheven thema’s aan de wanden benadrukken de aspiraties van De Hoochs opdrachtgever.

Als toppunt van Jacotts maatschappelijke ambities is in de doorkijk te zien met wandelaars en op de achtergrond een classicistisch gebouw. Het vorstelijke woonvertrek, compleet met bed, is aldus verbonden met het ideaal van iedere zichzelf respecterende Amsterdamse koopman: een buitenplaats, bij voorkeur gecombineerd met een adellijke titel.

Norbert Middelkoop, conservator

Deze bijdrage verscheen ook in de rubriek Hebben en Houwen van het Amsterdam Museum in stadsblad De Echo.Het schilderij is nu te zien in museumzaal 0.3.