In 2000 werd de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen opgericht door Egbert en Barbara van Wijk. Hun doel was het creëren van meer bekendheid rondom deze – toen nog onbekende – Hollandse Meester en het kunsthistorisch debat over zijn werk te stimuleren. Inmiddels hebben ze al veel bereikt en met de tentoonstelling Van Oostsanen kun je wel zeggen dat hun missie is geslaagd.