Overigens zijn de kinderen ook succesvolle Amsterdamse burgers geworden. De zoons werden, net als hun vader, kooplieden. Een van hen, Gillis, bracht het zelfs tot Raad der Admiraliteit van Amsterdam. De dochters huwden bijna allen met mannen die Raad, Schepen of Burgemeester van Amsterdam werden. Meer informatie