De situatie zal gelukkig nooit meer zo worden als aan het begin van de vorige eeuw, toen de leerling nog nauwelijks als individu werd gezien. Het verworven inzicht dat de ene leerling nu eenmaal niet de andere is, dat onderwijs 'passend' moet zijn, mag vandaag de dag wel als gemeengoed worden verondersteld. Een bekend symbool voor de Amsterdamse onderwijzer die dat inzicht wist te verspreiden is Theo Thijssen (1879-1943). Thijssen was van 1898 tot 1921 onderwijzer op diverse openbare lagere scholen in Amsterdam-Oost. Hij kreeg vooral bekendheid door de wijze waarop hij al te generaliserende lesmethoden ontmaskerde. Hans Bayens maakte in 1979 voor de bekende schrijver en schoolmeester een monument op de Lindengracht. Het favoriete object van veel gebruikers van onze museumbibliotheek is de voorstudie die daar staat van dat Thijssen-monument - vandaag is het beeld dan eindelijk hét object van de dag! Meer informatie