Parken komen naar de stad

Tegenwoordig vinden wij een voor iedereen toegankelijk park in de stad de gewoonste zaak ter wereld. Dit is echter niet altijd zo geweest. Parken en landschapstuinen waren eeuwenlang vooral te vinden rond kastelen en buitenplaatsen. Zij waren particulier bezit, waardoor alleen adel en gegoede burgerij er gebruik van konden maken. Pas in de 19de eeuw waaide de internationale trend om de stad te verfraaien met meer ‘groen’ naar Nederland over.

Ontmoetingsplekken

Dit leidde niet alleen tot de aanleg van nieuwe rij- en wandelparken, maar ook stadsomwallingen werden massaal omgewerkt tot fraaie wandelparken. Deze aquarel van Charles Rochussen geeft een goed beeld van hoe een park in de 19de eeuw functioneerde als een aangename ontmoetingsplek.

Charles Rochussen, Gezelschap in een park (detail), tweede helft 19de eeuw

Charles Rochussen, Gezelschap in een park (detail), tweede helft 19de eeuw

Het Amsterdam Museum verkreeg deze aquarel als schenking van de heer en mevrouw Meischke-Willet te Amsterdam ter gelegenheid van het afscheid van Pauline Kruseman als directeur van het museum in 2008.

Wil je meer weten over deze aquarel, klik dan hier.