Onze kalender is ontleend aan die van de Romeinen. Hun jaar bestond in het begin uit maar 355 dagen. Tijdens het bewind van Julius Caesar werd het jaar aangepast aan het zonnejaar, d.w.z. aan de periode waarin de zon zich vanuit de meest noordelijke naar de meest zuidelijke positie beweegt en weer terug. Het zonnejaar werd vastgesteld op 365,25 dagen. Dit werd afgerond op jaren van 365 dagen, met elk vierde jaar een dag extra. Toch kwam men hiermee niet helemaal uit, omdat een zonnejaar in werkelijkheid nog een ietsiepietsie korter duurt. Hierdoor waren er na zestien eeuwen toch nog 10 dagen over. Daarom werd op last van paus Gregorius XIII in 1583 een nieuwe kalender ingevoerd, waarbij er voortaan drie schrikkeldagen in een periode van 400 jaar zouden worden overgeslagen. Alleen eeuwjaren, deelbaar door 400, werden voortaan als schrikkeljaar aangemerkt. Om dit verschil in één keer goed te maken, werden begin 1583 die tien dagen in één keer overgeslagen: op 1 januari gingen de mensen in Holland naar bed en ze werden de volgende dag wakker op 12 januari.

De behoefte van de mens aan tijdmeting en –registratie bestond al vroeg. De kalender is daar een uiting van. De oudste gedrukte kalenders komen uit China. De vroegst bekende drukwerkjes in Europa zijn ook vaak kalenders of almanakken. In een almanak, de agenda van tegenwoordig, werd allerlei min of meer nuttige informatie opgenomen, zoals astrologische voorspellingen, maar ook zakelijke informatie als vertrektijden van trekschuiten, openingstijden stadspoorten, tijden van de postdiensten enz. In Nederland beleefde de almanak zijn hoogtepunt in de achttiende en negentiende eeuw. Hij bestond in allerlei vormen en maten; vaak speciaal gericht op bepaalde bevolkingsgroepen. Zo heeft deze almanak voor het schrikkeljaar 1772 op de bruinleren band in goud het embleem van de Amsterdamse VOC als opdruk. Op de titelpagina wordt, behalve de aanduiding dat 1772 een schrikkeljaar is, ook aangegeven wat men zoal aan informatie hierin kan vinden. Op de blanco rechterpagina’s heeft de voormalige eigenaar persoonlijke aantekeningen geschreven.