Zijn deze voorleesdagen tegenwoordig bedoeld om de fantasie van de jongste kinderen, die nog niet kunnen lezen, te prikkelen; in vroeger eeuwen konden ook heel veel volwassenen niet lezen en werd er veel uit de bijbel en andere stichtelijke werken voorgelezen om ook deze ongeletterden in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen, zoals de oude vrouw, die uit de bijbel voorleest aan een jongen, op deze aquarel van Abraham van Strij (1753-1826). Deze Dordtse schilder was gespecialiseerd in dit soort genrestukken, waarbij hij zich liet inspireren door de interieurschilderijen van zijn beroemde, zeventiende-eeuwse voorganger Pieter de Hooch.

Kijk hier voor meer informatie over dit object