amsterdam museum

Tekeningen in focus

Vanaf het najaar 2018 werken we samen met de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam aan het onderzoek naar onze tekeningencollectie. De eerste groep studenten heeft kennisgemaakt met de collectie 17de-eeuwse tekeningen. Lees hier hun ervaringen en onderzoeksresultaten in blogs en vlogs.

Een klein hondje en een aantal vrouwen

Deze tekening, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob, was lang toegeschreven aan Rembrandt. Recentelijk is die toeschrijving in twijfel getrokken. Nu wordt aan Ferdinand Bol gedacht als tekenaar van het blad. lees verder »

Wie is het?

Deze tekening, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jacob, was lang toegeschreven aan Rembrandt. Recentelijk is die toeschrijving in twijfel getrokken. Nu wordt aan Ferdinand Bol gedacht als tekenaar van het blad. lees verder »

Van prent tot tekening

Kunst verspreidde zich in de zeventiende eeuw op verschillende manieren. Een voorbeeld hiervan is de grote productie van prenten, die kunstenaars konden natekenen. Catharina Backer tekende zo vanuit Amsterdam een standbeeld uit Rome na. lees verder »

Het tekenen van tuinen

Het Amsterdam Museum bezit een tekening door Jan Lievens. Over deze tekening is niet veel duidelijk; welke tuin tekende Lievens na? Hij kan in Leiden zijn, of Den Haag, of zelfs in Berlijn. Of is hij zelfbedacht? De tekening is gemaakt op Japans papier, maar het is nog niet onderzocht hoe hij hieraan kwam, en waarom hij het gebruikte. lees verder »

De hand van de meester

Waarom naar een tekening kijken, als je ook een schilderij kunt zien? Tekeningen zijn moeilijk tentoon te stellen, maar zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van de beeldende kunst. lees verder »

Bloemen en vlinders

Vrouwelijke kunstenaressen schilderden en tekenden in de zeventiende eeuw veelal bloemstukken. Zo ook Margareta de Heer: op een tekening in de collectie van het Amsterdam Museum krioelen vlinders, kevers en motten over een stel pioenrozen. lees verder »

De tekeningen in de historische collectie van de stad Amsterdam

Mede door legaten en schenkingen van genereuze verzamelaars is het tekeningenbezit van de stad Amsterdam uitgegroeid tot een collectie van wereldklasse die circa 6000 bladen telt. Da Vinci, Rubens, Van Dyck, Goltzius en Rembrandt zijn vertegenwoordigd evenals minder bekende meesters. lees verder »