In deze film heeft regisseur Reinout Oerlemans geprobeerd een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave te geven van het verhaal over de overwintering op Nova Zembla vanaf het vertrek van de schepen uit Amsterdam in mei 1596 tot en met de terugkeer van de overlevenden in juni 1597. Hierbij heeft hij vooral gebruik gemaakt van het reisverslag, dat overlevende Gerrit de Veer maakte. Er werden in de loop der eeuwen echter meer verslagleggingen in woord en beeld van deze tot de verbeelding sprekende gebeurtenis gemaakt.

Het bijzondere, 28-delige theeservies in de collectie van het Amsterdam Museum, waarvan hier de melkkan getoond wordt, is zo’n voorbeeld van een verslag in beeld. Op alle serviesonderdelen wordt namelijk in allemaal verschillende, kleurige scènes het doen en laten van de expeditieleden tijdens hun verblijf op Nova Zembla in beeld gebracht. Voor deze scènes zijn niet, zoals gebruikelijk, prenten of schilderijen als voorbeeld genomen, maar zijn passages uit een bijna tweehonderd jaar later gepubliceerde beschrijving van deze reis verbeeld. Onder elk serviesonderdeel staat namelijk een exacte verwijzing naar deze passages in dit (nauwelijks geïllustreerde) boek uit 1784, dat zich eveneens in de collectie van het Amsterdam Museum bevindt.

Kijk hier voor meer informatie over dit object