Ik ontmoette Anne–Rose Abendanon in 2010, op een multiculturele bijeenkomst van Stichting Cordaan, waar zij spreekster was. Ik raakte geïnspireerd en wilde graag een portret van haar maken.

Anne-Rose is de oprichtster van het Kraka-e-Sewa Centrum binnen de Stichting Cordaan. Kraka-e-Sewa is een ontmoetingscentrum waar Surinaamse ouderen met beginnende dementie en hun verzorgers met hun vragen terecht kunnen.

Toen Anne-Rose emigreerde naar Suriname, heeft zij het portret aan het Kraka-e-Sewa Centrum geschonken, zodat (een deel van) haar ziel daar aanwezig zou blijven.

 

English

I met Anne–Rose Abendanon in 2010, at a multicultural gathering of the Cordaan foundation, at which she spoke. I became inspired and a my wish to paint her portrait became apparent.

Anne-Rose is the founder of the Kraka-e-Sewa Centre, part of the Cordaan foundation. Kraka e- Sewa is a meeting place where Surinamese elderly people with early dementia and their caregivers can go with their questions.

When Anne-Rose emigrated to Surinam, she donated the painting to the Kraka-e-Sewa Centre, so (a part of) her soul would remain present at the centre.