Dit is de anissa van mijn overgrootmoeder. Een Anissa is een vierkante doek, die op verschillende manieren om je hoofd wordt gebonden. Het is een gebruik dat door slaven is meegenomen uit Afrika toen ze bij hun families werden weggerukt.

Mijn overgrootmoeder was een kind van vrijgemaakte slaven. Ze is van de oude plantage op het platteland naar de hoofdstad gegaan. Daar kocht ze stukken land, had mensen voor zich werken en kreeg kinderen met mijn Nederlandse joodse overgrootvader. Ze was sterk en trots. Toen ze overleed in 1913 was haar dochter, mijn oma pas 7 jaar oud. Zij heeft deze doek bewaard als herinnering.

In 2001 was mijn oma 95 jaar en gaf hem door aan mij. Toen ze de doek aan me gaf zei ze: ik heb dit nooit gedragen, voor mij was een Anissa te negers, maar jij houdt daarvan dus nu geef ik het aan jou.

 

English

This is the anissa of my great-grandmother. An Anissa is a square piece of cloth that can be tied into a headdress. It's a tradition that came from Africa with the slaves that were taken away from their families.

My great-grandmother was a child of freed slaves. She moved from the old plantation to the capitol, where she bought farmland, employed people and had children with my Dutch Jewish greatgrandfather. She was strong and proud. When she died in 1913, her daughter, my grandmother was only 7 years old. She kept this anissa as memento.

My grandmother passed it on to me in 2001, at the age of 95. When she gave me the cloth she said to me: I've have never worn this, it was too much of a negro tradition for me, but since you like that sort of thing, you should have it.