amsterdam museum

Luyken blog

Het laatste Luyken nieuws

#020today: Naar school!

Vandaag beginnen in Amsterdam de scholen weer. Voor de allerkleinsten is het de eerste keer en dus een beetje eng. Zij worden tegenwoordig dan ook meestal gebracht door hun vader en/of moeder. In vroeger eeuwen ging dat anders… lees verder »

#020today: Mei

Zoals we vorige maand gezien hebben, maakte men elkaar in vroeger tijden in april het hof als opmaat naar de maand mei, die al van oudsher in het teken van de liefde staat. Op 1 mei barstten de talrijke meifeesten los met de liefde als centraal thema. Deuren van huizen en kerken werden versierd met jonge twijgen. Vrouwen vlechtten bloemenkransen. Overal zag men… lees verder »

#020today: Luykenjaar

Op 5 april luidt het Amsterdam Museum het Luykenjaar in; op deze dag is het 300 jaar geleden dat Jan Luyken in 1712 overleed. Jan Luyken was één van de bekendste boekillustratoren uit de 17de eeuw. Het Amsterdam Museum beheert de grootste collectie ter wereld van zijn werk en dat van zijn zoon en leerling Casper. Daarom brengt het museum Jan Luyken nu onder de… lees verder »

Gezicht op de stad Neurenberg

Casper Luyken, Gezicht op de stad Neurenberg , 1700, tekening lees verder »

#020today: 'Op 1 april

...is een van de vele, bekende uitspraken, die wij bijna allemaal nog wel uit onze geschiedenislessen over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kennen. Met die bril wordt niet dat ding op zijn neus bedoeld. Nee, het gaat hier om het Zuid-Hollandse stadje Brielle of Den Briel, zoals het toen heette, dat 350 jaar geleden op 1 april 1572 door de Watergeuzen op de… lees verder »

#020today: April

Als je erop let, zien we de vogels elkaar momenteel volop het hof maken. Na de donkere en koude wintermaanden krijgen niet alleen de vogels, maar ook de mensen steeds meer interesse voor hun letterlijk weer opbloeiende omgeving en zeker ook voor hun medemensen. Het fenomeen ‘rokjesdag’ lijkt daar toch ook min of meer een uiting van te zijn. lees verder »

#020today: Maart

Hoewel het begin maart nog erg koud kan zijn, is het ijs toch meestal wel verdwenen. De maand wordt over het algemeen gekenmerkt door wisselvallig en vaak onverwacht onstuimig weer. Men spreekt tenslotte niet voor niets over ‘maartse buien’ en van ‘maart roert zijn staart’. Maar de temperatuur gaat ook langzamerhand weer stijgen, waardoor de natuur als het ware uit… lees verder »

#020today: Moedertaaldag

Sinds 2000 is 21 februari op initiatief van de UNESCO de dag waarop jaarlijks Internationale Moedertaaldag wordt gevierd, met activiteiten die in het teken staan van taalkundige en culturele diversiteit. Aanleiding om deze datum hiervoor te kiezen, zijn de rellen in 1952 waarbij op deze dag diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals, de zesde… lees verder »

#020today: Februari

Al van oudsher is februari een maand van feesten. Voor de Romeinen was het de maand van reiniging en boetedoening (Februus, de god van reiniging) en voor de Germanen de maand van de vruchtbaarheid; in beide gevallen was dit aanleiding voor grote feesten met daarbij de nodige rituelen, zoals verkleedpartijen, het dragen van maskers, ‘muziek’ maken op potten en pannen… lees verder »

Januari

IJsmaand is een van de bijnamen van januari, maar hoe lang zal dat nog echt zo zijn? Momenteel is in ons land natuurijs nog ver te zoeken tot groot verdriet van de vele liefhebbers van lange schaatstochten. In vroeger eeuwen was dat wel anders, als we de afbeelding op deze Januariprent door Casper Luyken mogen geloven. lees verder »

#020today: Oudejaarsdag

Zelf vuurwerk afsteken vanaf vanochtend 10 uur tot 2 uur vannacht. Velen hebben ernaar uitgekeken. De afgelopen dagen zijn dan ook weer heel wat vuurpijlen, rotjes en siervuurwerk over de toonbank gegaan om het nieuwe jaar knallend in te kunnen luiden. Over de hele wereld zal vooral rond 12 uur vannacht vuurwerk afgestoken worden. Hoeveel zou André Kuipers vanuit het… lees verder »

December

December ontleent zijn naam ‘tiende maand’ aan de vroegere Romeinse kalender, die van maart tot maart liep. Het Latijnse woord ‘decem’ betekent namelijk tien. lees verder »