Centraal op het KRB-terrein aan de Gustav Mahlerlaan heeft Peperkamp een gigantische geldpers, een originele Dutrannoit uit 1910, laten plaatsen. Hiermee worden elke dag reservemunten geslagen, ontworpen door bekende Nederlandse kunstenaars. Het kunstenaarsinitiatief wil zo bijdragen een oplossing te vinden voor de huidige financiële crisis, die deels is veroorzaakt door de ongebreidelde groei van de geldvoorraad. De KRB wil met het experiment onderzoeken of het mogelijk is om het monetaire systeem te herijken door invoering van een kunststandaard: de waarde van de reservemunten is niet gebaseerd op de verwachting van altijddurende economische groei, maar puur op basis van de kunstwaarde.

Er is veel over de achtergronden te vinden op de website van de KRB. Over de reservemunten van Ted Noten kunnen we er lezen dat ze zijn ontstaan uit een aantal experimenten met de geldpers:

Met de klassieke frictiepers kan een kracht van 120 ton worden ontwikkeld – genoeg om allerlei voorwerpen in het metaal van de munt te slaan. Als ontwerper van sieraden heeft Noten een scherp oog voor details en dat komt tot uiting in de keuze van de voorwerpen die hij letterlijk in de munten laat slaan.
De vier ontwerpen van Noten refereren allemaal aan betekenisvolle momenten in de geschiedenis van de mensheid – te beginnen bij de Big Bang die (13,7 ± 0,2) x 109 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. Het wonderlijke effect van deze munt wordt bereikt door glassplinters plat te slaan waardoor een willekeurige stofwolk ontstaat. Midden in deze wolk is een 0.015 karaat diamant geplaatst: zuivere koolstof als oermaterie van het leven.

Een volgende belangrijke stap is het moment dat de mens besloot rechtop te gaan lopen. De wijzende hand zit in het stempel maar de afgedrukte mensfiguurtjes heeft Noten allemaal met de hand van fijn wikkeldraad gevouwen. Ook dit zijn dus stuk voor stuk unieke munten. Daarna het belangrijke moment dat de mens zich van zijn omgeving begon te onderscheiden: het ontstaan van kunst. Ook hier is telkens met de hand een piepkleine compositie van voorwerpen uit de natuur gemaakt en in de munt afgedrukt.

Geld kan gezien worden als het hoogtepunt van het abstracte denken dat daaruit voortvloeide. Maar wat gaat er gebeuren als we de bekende vorm van dat geld loslaten? Wat als we de euro afschaffen – wat voor waardesysteem komt er dan voor in de plaats? In de laatste munt is dus een muntstuk van 1 cent geslagen. Op vernufte wijze is deze cent doorgekruisd. Vanwege de bijzondere techniek waarmee voorwerpen in de munten worden geslagen, zijn de munten allemaal verschillend.

Alle series van de kunstenaars die bij het experiment zijn betrokken zijn hier te bekijken.

De Dutrannoit-geldpers, midden op het terrein van de Kunst Reserve Bank op de Zuidas.

De Dutrannoit-geldpers, midden op het terrein van de Kunst Reserve Bank op de Zuidas.

KRB-directeur Ron Peperkamp en ontwerper Ted Noten bereiden gezamenlijk de eerste muntslag voor.

KRB-directeur Ron Peperkamp en ontwerper Ted Noten bereiden gezamenlijk de eerste muntslag voor.

Een trotse bankdirecteur met het eerste resultaat.

Een trotse bankdirecteur met het eerste resultaat.