Reacties

Hans van der Veen

Reactie op: Goliath vliegt uit

Goliath verhuist

Hier staat geschreven dat de beelden in 1975 verplaatste zijn. Maar er staat ook op internet dat het

op Zaterdag 20 September 1969 was. Waarvan ook foto's

Goliath en David
De 17e eeuwse houten Reus
van het Amsterdams Historisch museum
de Waag - Nieuwmarkt verhuist naar het voormalig
Burgerweeshuis, Kalverstraat - Amsterdam
Zaterdag 20 September 1969

Goliath

Goliath

fr Zouher (Paul)

Reactie op: Gregory Brenninkmeijer en…

Author

I live and work in the USA since 2006, but I was born in the city of Homs, where I grew up in the neighborhood Al-Nuzha. Since little kid, though belong to Greek Orthodox Church, I used to have all my spiritual activities in the Monastry of Al-Mukalles (The Savior) under the guidance of the very reverend Fr. Michael Brenninkmeijer SJ (1932 Netherlands — Syria 2014). The Thrice Blessed Founder and Abbot of the Savior’s Monastery in Homs Fr. Michael was a real man of God and a great missionary, who has taught thousand of families and so many youths the alphabet of the Christian spiritual life and left a huge legacy, not only in Homs and other Syrian cities such as Aleppo and Damascus, but also in Lebanon. Along with his pastoral care, he was extremely active in Focolare movement and the Mariapoli, that we shared our life in Christ experience, are unforgettable. I am working on a book, concerning his life and mission, and I would like to contact with his younger brother, the very reverend Fr. Gregory Brenninkmeijer SJ (who had been provincial superior of the Dutch Province of the Society of Jesus. I do need your help to find his Email address, so that I may get more accurate information, regarding the Education of the Thrice Blessed Fr. Michael Brenninkmeijer SJ. THANK YOU SO MUCH FOR YOUR PRECIOUS HELP.

Henk Haverkort

Reactie op: Joost Jansz. Bilhamer

Fout in de tekst?

Dit is wat er in de tekst staat: 'Dit aan Bilhamer toegeschreven ‘beenhuysje’ uit 1565 stort al een jaar na de bouw in.' Klopt dat? Ergens anders lees ik dat het een eeuw later instortte, in 1656. Dat lijkt me waarschijnlijker.

Turk Turkleton

Reactie op: Eten en erfgoed

Lahmacun is Koerds?

Lahmacun is Turks. Het woord is Arabisch. Er is niets Koerds aan. Koerden, Armenen en vele andere volken eten de Lahmacun en dat is ok. Maar de culturele appropriatie is niet zo OK. Leuk dat Döner Kebab zo populair is in Europa bijv. Niet zo leuk dat Duitsers nu claimen dat Döner Kebab in Duitsland is uitgevonden. In Amerika word lahmacun vaak als Armeense Pizza verkocht grappig genoeg en Döner als Gyros. Er is ook een Mexicaanse Döner. Grieken noemden Döner ook gewoon Döner tot ze hun vrijheid wonnen van de Ottomanen en Turkse woorden "verGrieksten". Dus Döner (draaiend) werd Gyros (draaiend) enz

 

Meeste Nederlandse Koerden (uit Turkije) zijn enorm geassimileerd en deel van de Turkse gemeenschap in NL. De PKK aanhangers / Koerdse etnische nationalisten zijn vaak enorm Turcophobisch. Zijn vaak nog compleet geassimileerd alleen volgens hen is letterlijk alles dat Turks is eigenlijk Koerds. Mjh volgens pro PKK koerdse "intellectuelen" was Alexander de grote Koerd lol. 

JOHN Verdult

Reactie op: Als Vissen in een Mandje

Vissen in een mandje

Altijd interessant als de symboliek wordt uitgelegd.

De vissen snap ik nog, maar appels schillen ed. heeft voor mij geen directe betekenis.

AMF Meijer

Reactie op: 23 maart 1910: oprichting…

aandeel 25 gulden

beste lezer;

ik vond aandeel no. D84 groot 25 gulden uit februari 1959 van RK woningbouwvereniging 'het oosten' .

Een talon inwisselbaar voor dividendbewijzen na aankondiging.

 

kan ik dit bewijs inmiddels verzilveren?

 

A. Meijer

 

 

Peter Knops

Reactie op: Het verhaal achter de huisjes…

Publieke werken

Ik heb een en ander in oude kranten nagekeken. Bij de huizen, winkels Hendrikkade 46 en 47 werden in een veiling aangeboden (advertenties zijn terug te vinden in de oude kranten), er werd 46000 gulden geboden, hetgeen blijkbaar niet als voldoende werd geaccepteerd door de eigenaren, de Kastelein Verburgt en de kleermaker Carstens. In een andere krant vond ik dit verhaal:  

Den 26 October 1889 omstreeks 12 uur, stortte te Amsterdam het grootste gedeelte van den zijmuur van het ie aanbouw zijnde hotel, hoek Prins Hendrikkade en Damrak, naar de laagte en viel op het dak van het huis, bewoond door den heer P. A Carstens. Een werkman en een jongen werden door de neerstortende steenen gekwetst en naar het Gasthuis vervoerd. De werkman moet in levensgevaar verkeeren. Bovengenoemde muur loopt achter het huis van den heer Carstens, waarvan het dak zwaar is beschadigd, en grenst aan den achtermuur van de daarnaast gelegen tapperij perceel No.HG. Van een klein plat achter dit laatste huis konden wij zien, hoe het dak van perceel No. 47 bedekt was met groote stukken van den omgevallen muur, die, niettegenstaande het verzet van de experts, van den bewoner, door werklieden op het dak werden losgebroken en naar beneden geworpen. Herhaalde verzoeken aan de aanwezige politie om dit te verhinderen, hadden geen gevolg. Kennelijk weet men niet hoe in dezen gehandeld moet worden. Te half drie waren de bouwopzichters nog niet aanwezig en weed de arbeid aan de overige deelen van het gebouw onverdroten voortgezet. Wel zagen wij mr. Baud, substituutofficier van justitie ter plaatse. Zonderlinge staaljes werden ons medegedeeld, hoe bij het bouwen van dit perceel met de bouwverordeningen wordt omgesprongen. De omgevallen muur met toebehooren was o. a. geheel onverankerd: de zware stukken van den omgevallen muur, welke op het dak van perceel 45 lagen werden met de handen, steen voor steen door de werklieden uiteen genomen op de wijze als een kinderhand een honigkoek doorbreekt Bij onderzoek is ons gebleken, dat de specie welke voor deze muur is gebruikt, bestaat uit ongeveer twee derde steenkalk en een derde zand. Geen spoor van tras is er in te ontdekken. Te half drie is den commissie van politie de heer Stork, op het terrein van het ongeluk verschenen en heeft hij den toestand in oogenschouw genomen. Een en ander zal aanleiding geven tot het opmaken van proces verbaal tegen de bouwondernemers in dezen de Naamlooze vennootschap Victoria-hotel, die zelve den bouw uitvoert. Ook werd ons medegedeeld dat er buitengewoon weinig was geheid, aangezien het grootste gedeelte zou gebouwd zijn op oude fundeeringen.

 

Bob Reinalda

Reactie op: Carry van Lakerveld (1938

Carry in memoriam

Beste Annemarie,

Hoop dat het je goed gaat. Ik ben een beetje verbaasd dat er zo weinig over Carry is geschreven. Misschien toch al de leeftijd die telt. Bijgaand de link naar het in memoriam over Carry dat ik schreef voor de VHV, https://vakbondshistorie.nl/dossiers/carry-van-lakerveld-1938-2021/

 

Met vriendelijke groeten, Bob

Marieke Schipperijn

Reactie op: De bootjesclub

Bouwtekeningen bootjesclub- boot gezocht

Mijn vader was vroeger jaren lid van de bootjesclub in zijn wijk in Betondorp. Hij wil graag met zijn kleinkinderen (mijn zoon (9) en nichtje (12) samen zo’n bootje bouwen. Op internet kan ik allerlei bouwtekeningen vinden, maar die zijn niet zo geschikt voor kinderen (te moeilijk). Zou iemand mij aan (kopieën van) de bouwtekeningen van de bootjes die er bij de bootjesclubs gemaakt werden kunnen helpen? Zou mijn vader en zijn kleinkinderen ontzettend leuk vinden!

Marieke Schipperijn