Objecten uitgelicht

Blogs over objecten en hun achtergrond

Palace Ruin

Op het Gustav Mahlerplein staat tot half oktober het kunstwerk Palace Ruin van James Beckett. Voor een ruïne ziet het werk er behoorlijk strak uit. Van tijd tot tijd komt er ‘rook’ uit. De intense rookgeur die op 18 april 1929 hing op het Frederiksplein, rond de smeulende resten van het Paleis van Volksvlijt dat die nacht afgebrand was, ontbreekt helaas. lees verder »

#020today: Henri Albers 90 jaar geleden overleden

Op 2 mei 2016 bezocht de heer Liekele Helmus, samen met zijn vrouw, het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum om het portret van de Nederlandse operazanger Henri Albers (1866-1926) te bekijken. De belangstelling voor dit portret was bij hem voortgekomen uit stamboomonderzoek naar de dit jaar overleden Johan Cruijff, in wiens familie ook de weinig voorkomende… lees verder »

#020today: Het einde van de Koude Oorlog

In 2016 is het vijfentwintig jaar geleden dat de Sovjet-Unie uiteenviel en er een einde kwam aan de Koude Oorlog, het conflict dat de wereld ruim veertig jaar lang in zijn greep hield. De Koude Oorlog en bijbehorende nucleaire dreiging hebben ook invloed gehad op Amsterdam, waar op straat gedemonstreerd werd tegen de atoom- en neutronenbom en waar ondergronds… lees verder »

#020today: Rampjaar 1666 herdacht

In de zeventiende eeuw waren Nederland en Engeland aan elkaar gewaagd. Een voortdurende rivaliteit tussen de twee zeevarende handelsnaties leidde tot maar liefst vier oorlogen, die bekend staan als de Engels-Nederlandse Oorlogen. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667) brachten de Engelsen zo’n zware slag toe aan Nederland, dat het jaar 1666 nog… lees verder »

#020today: Zeeslag Doggersbank 8 augustus 2016

Vandaag 235 jaar geleden, kwam de vloot van schout-bij-nacht Johan Arnold Zoutman zwaargehavend terug naar Texel. Drie dagen eerder, op 5 augustus 1781, was een vloot van zeven Nederlandse oorlogsschepen onder bevel van schout-bij-nacht Johan Arnold Zoutman slaags geraakt met een vloot van negen Engelse oorlogsschepen, die onder bevel stond van viceadmiraal Hyde… lees verder »

Augustus - oogstmaand

Augustus is op het noordelijk halfrond de maand, waarin de graanoogst binnengehaald wordt. De maand is genoemd naar de Romeinse keizer Augustus. lees verder »

#020today: hoer of heilige

Is zij hoer of heilige, rijk en mooi of eenvoudig en boetvaardig? Wellicht de zondares uit Magdala, die berouwvol Christus' voeten zalft of één van zijn leerlingen, die haar eigen evangelie schrijft? Vinden we haar tussen de drie Maria's bij het lege graf of is zij Maria, de zus van Martha en Lazarus uit Bethaniën? En voor de stoutmoedigen onder ons misschien… lees verder »

#020today: Het einde van de Rock & Roll Junkie

Op 11 juli 2001 ging er een schok door de stad. Herman Brood (1946-2001) had een einde aan zijn leven gemaakt door van het dak van het Hilton Hotel te springen. Het was eigenlijk wel algemeen bekend dat Brood ziek was, het decennialange overvloedige drugs- en alcoholgebruik had zijn tol geëist. Lichaam en geest van de zanger en kunstenaar gaven het op en hij wenste… lees verder »

#020today: Een Verzameling van Oudheden

Halverwege de negentiende eeuw dreigt veel cultuurhistorisch erfgoed uit ons land te verdwijnen. Historische objecten worden aan buitenlandse kopers verkocht en monumenten worden gesloopt. Om dit erfgoed te behouden wordt op 8 juli 1858, vandaag bijna 160 jaar geleden, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) opgericht. Conservatoren Thijs Boers en Sarah… lees verder »

#020today: EK Atletiek

Hoe kom je tot een mooie en passende medaille voor een belangrijk internationaal sportevenement? Vandaag is de start van het EK atletiek, naar verluidt de grootste sportmanifestatie in Nederland sinds de Olympische Spelen van 1928. Net als destijds vormt het Olympisch Stadion het sportieve centrum. En ook nu is er een medaille ontworpen, ditmaal met een overbekend… lees verder »

Juli

De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt, daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd. Zo luidt een van de vele spreuken over de maand juli. De oude bijnamen van de maanden van het jaar verwijzen over het algemeen naar de voor die maanden typerende werkzaamheden op en om het platteland. Zo was juli de maand waarin… lees verder »

#020today: straatfeest rondom het Spui

Vandaag vindt op en rondom het Spui voor de derde keer het jaarlijkse Straatfeest plaats. Niet veel mensen zullen zich realiseren dat op deze plek tot het einde van de negentiende eeuw overal water was. lees verder »